اطلاعات تماس با شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش - CNG

آدرس دفتر مركزی:
تهران، میدان شیخ بهایی، میدان ونك، خیابان ونك غربی، پلاك 61، طبقه چهارم
تلفن:
4 - 88605763 021
9 - 88605768 021
فكس:
88605765 021
ایمیل:
office@khc-co.com

واحد فروش:
تلفن:
4 - 88605763 021
داخلی:
4181
4182

آدرس كارخانه:
قزوین، شهر صنعتی البرز، انتهای خیابان گمرك
تلفن:
3 - 32238621 028
فكس:
32238627 028