مشخصات فنی محصولات CNG در شركت سازنده مخازن تحت فشار كاوش

 • مخازن CNG خودرو
 • سیلندرهای صنعتی
 • مخازن CNG جایگاهی


نصب محصولات كاوش بر روی انواع اتومبیل ها:
 • پژو 405
 • پژو 206
 • سمند LX & EF7
 • نیسان مزدا
 • وانت مزدا، تك كابین و دو كابین
 • وانت باردو
 • پراید
 • تیبا
 • ...

جزئیات فنی تولیدات شركت كاوش در جدول ذیل مشخص شده است.
در این جدول شما می توانید حجم، طول، وزن، ظرفیت گاز (متر مكعب)، ظرفیت گاز (كیلوگرم) و بنزین معادل (لیتر) را مشاهده و این مشخصات را باهم مقایسه كنید.

مشخصات مخازن CNG خودرو

ردیف قطر
(میلیمتر)
حجم
(لیتر)
طول واقعی
(میلیمتر)
وزن واقعی
(كیلوگرم)
ظرفیت گاز
(متر مكعب)
ظرفیت گاز
(كیلوگرم)
بنزین معادل
(لیتر)
1 232 28 851 31 7 5.2 7
2 35 1035 39 8.8 6.5 8.8
3 324 52 855 59 13.2 9.6 13
4 356 54 713 62 13.6 10 14
5 60 780 65 15.2 11.1 15
6 62 802 66 15.7 11.5 16
7 68 869 71 17.2 12.6 17
8 75 947 76 18.9 13.9 18.8
9 77 969 78 19.5 14.3 19.3
10 82 1024 84 20.7 15.2 20.5
11 105 1280 98 26.5 19.5 26.3
12 113 1369 107 28.5 21 28.3
13 406 76 763 82 18.9 14 18.8
14 86 856 90 21.8 16 21.5
15 90 890 93 22.8 16.7 22.5
16 101 983 101 25.5 18.8 25.3
17 112 1076 110 28.3 20.8 28
18 133 1254 125 33.6 24.7 33.3


مشخصات سیلندرهای صنعتی

ردیف موضوع حجم
(لیتر)
مواد اولیه قطر
(میلیمتر)
وزن
(كیلوگرم)
فشار كاری
(بار)
فشار تست
(بار)
1 صنعتی 50 34CrMo4 232 55 200 300
2 40 37Mn 42 150 250
3 بیمارستانی 10 37Mn 140 14 150 250
4 20 180 29
5 40 232 42
6 آتش نشانی 10 37Mn 130 11 150 250
7 20 180 16.5
8 40 232 42
9 غواصی 12 37Mn 184 16 200 300


مشخصات مخازن جایگاهی

محصول حجم
(لیتر)
مواد اولیه طول
(میلیمتر)
وزن
(كیلوگرم)
فشار كاری
(بار)
فشار تست
(بار)
مخزن جایگاهی CNG 80 34CrMo4 1790 107 275 412
75 1685 102
70 1585 96